Personlig Service

Välkommen till Roger & Mattias Bygg AB

Professionella snickare

RM Bygg & Kakel AB i Tierp är en byggmästare med nästan fyrtio års erfarenhet i branschen. Företaget startades 2004 och har sex snickare anställda. Åtar sig både små och stora projekt som t.ex nybyggnationer, renoveringar, tak, fasadbyten, kök och badrum, uterum, garage m.m.

Vi har genomgått KA-utbildning. De flesta större byggprojekt kräver en kontrollansvarig (KA) enligt Plan- och bygglagen (PBL). Kursen innehåller bl.a:


✓ Plan- och bygglagen

✓ Boverkets byggregler

✓ Konsumenttjänstlagen

✓ Övergripande inf. om andra lagar som t.ex miljöbalken, arbetsmiljölagen m.fl.

Företaget åtar sig totalentreprenader av större byggen i samarbete med skickliga, lokala underleverantörer. RM Bygg & Kakel AB är ett företag som sätter kvalitet och personlig service först!

Besök oss